• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
logo_ACS.jpg

Giới thiệu tổng quát về ACS Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam là công ty liên doanh giữa ACS Capital Corporation và Aeon Thana Sinsap. ACS Việt Nam trực thuộc AEON Credit Service, tập đoàn bán lẻ lớn của Nhật Bản với 168 công ty con hoạt động trên toàn thế giới.
Mirae_Asset.jpg

Tổng quan về Tập đoàn Mirae Asset

Với nguồn nhân lực đầy tài năng, Việt Nam, được xem là một "Tiểu Hổ của Châu Á", đã có những bước phát triển mạnh mẽ và nổi lên thành một trong những địa điểm thu hút đầu tư hấp dẫn nhất trên thế giới. Bằng khả năng quản trị rủi ro tài tình của Việt Nam, nói riêng, đã giúp Việt Nam xuất sắc vượt qua những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tạo ra tiềm lực phát triển và điểm sáng cho vị thế của mình trên trường quốc tế.
logoPPF.png

Tổng quan về Tập đoàn Home Credit quốc tế

Tập đoàn tài chính tiêu dùng Home Credit là một thành viên thuộc Tập đoàn PPF N.V.- một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất của khu vực Trung Âu và Đông Âu quản lý tài sản với tổng giá trị gần 10 tỷ EURO. Tập đoàn PPF đang tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm hưu trí, quản lý tài sản, ...
images195522_prudenti.jpg

Vài nét về Prudential Việt Nam

Không chỉ mang lại sự an toàn tài chính cho khách hàng thông qua hoạt động bảo hiểm nhân thọ và Quản lý Quỹ đầu tư, Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực tín dụng cá nhân với sự ra đời của Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Pru-Finance) vào ngày 09 tháng 10 năm 2007.

Support Skype Support yahoo