• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E

Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E

Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E

Giá : 16,890,000 VNĐ
Trả góp : 34,419 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 24 tháng
Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000

Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000

Máy lọc không khí Hitachi EP-A7000

Giá : 13,890,000 VNĐ
Trả góp : 28,290 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 24 tháng
Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000

Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000

Máy lọc không khí Hitachi EP-A6000

Giá : 11,990,000 VNĐ
Trả góp : 24,419 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 12 tháng
Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J

Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J

Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J

Giá : 9,190,000 VNĐ
Trả góp : 18,710 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 12 tháng
Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J

Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J

Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J

Giá : 7,090,000 VNĐ
Trả góp : 14,452 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 12 tháng
Support Skype Support yahoo