• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype
Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%
 • Camera HDS-PT7430IR-A (4MP, 30X, H.265+)

  Camera HDS-PT7430IR-A (4MP, 30X, H.265+)

  Giá : 26,790,000 VNĐ
  Trả góp : 54,613 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT7420IR-A (4MP, 20X, H.265+)

  Camera HDS-PT7420IR-A (4MP, 20X, H.265+)

  Giá : 23,390,000 VNĐ
  Trả góp : 47,677 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT7230IR-A

  Camera HDS-PT7230IR-A

  Giá : 19,490,000 VNĐ
  Trả góp : 39,710 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT7222IR-A

  Camera HDS-PT7222IR-A

  Giá : 15,390,000 VNĐ
  Trả góp : 31,355 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT7220IR-A/D

  Camera HDS-PT7220IR-A/D

  Giá : 10,690,000 VNĐ
  Trả góp : 21,774 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT7220IR-A

  Camera HDS-PT7220IR-A

  Giá : 15,590,000 VNĐ
  Trả góp : 31,774 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT5230-A Ngoài trời

  Camera HDS-PT5230-A Ngoài trời

  Giá : 16,590,000 VNĐ
  Trả góp : 33,806 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT5220-A Ngoài trời

  Camera HDS-PT5220-A Ngoài trời

  Giá : 13,790,000 VNĐ
  Trả góp : 28,097 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT5220H-DN (Dòng Mini 4")

  Camera HDS-PT5220H-DN (Dòng Mini 4")

  Giá : 10,290,000 VNĐ
  Trả góp : 20,968 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT5220IR-A (2M, ZOOM 20X)

  Camera HDS-PT5220IR-A (2M, ZOOM 20X)

  Giá : 15,490,000 VNĐ
  Trả góp : 31,548 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT5204IR-A (2M, PTZ)

  Camera HDS-PT5204IR-A (2M, PTZ)

  Giá : 4,890,000 VNĐ
  Trả góp : 9,968 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ)

  Camera HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ)

  Giá : 7,390,000 VNĐ
  Trả góp : 15,065 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT2220IRPW

  Camera HDS-PT2220IRPW

  Giá : 3,790,000 VNĐ
  Trả góp : 7,710 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT3320IR-A (3M)

  Camera HDS-PT3320IR-A (3M)

  Giá : 18,390,000 VNĐ
  Trả góp : 37,484 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-PT3220IR-A (2M)

  Camera HDS-PT3220IR-A (2M)

  Giá : 16,590,000 VNĐ
  Trả góp : 33,806 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-4185VF-IRZ3 (4K)

  Camera HDS-4185VF-IRZ3 (4K)

  Giá : 18,790,000 VNĐ
  Trả góp : 38,290 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-4285VF-IRZ5 (4K)

  Camera HDS-4285VF-IRZ5 (4K)

  Giá : 20,790,000 VNĐ
  Trả góp : 42,355 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-LPR4626IRZ5

  Camera HDS-LPR4626IRZ5

  Giá : 18,390,000 VNĐ
  Trả góp : 37,484 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-LPR4026IRZ12

  Camera HDS-LPR4026IRZ12

  Giá : 23,790,000 VNĐ
  Trả góp : 48,484 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-LPR4026IRZ5

  Camera HDS-LPR4026IRZ5

  Giá : 19,390,000 VNĐ
  Trả góp : 39,516 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-LPR4226IRZ10 (8-32mm)

  Camera HDS-LPR4226IRZ10 (8-32mm)

  Giá : 17,290,000 VNĐ
  Trả góp : 35,226 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-LPR4226IRZ5 (2.8-12mm)

  Camera HDS-LPR4226IRZ5 (2.8-12mm)

  Giá : 12,090,000 VNĐ
  Trả góp : 24,645 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-4265VF-IRZ5 (6M)

  Camera HDS-4265VF-IRZ5 (6M)

  Giá : 17,190,000 VNĐ
  Trả góp : 35,032 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-4235VF-IRZ10 (3M)

  Camera HDS-4235VF-IRZ10 (3M)

  Giá : 16,190,000 VNĐ
  Trả góp : 33,000 VNĐ/ngày
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 126 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo