• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype
Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7632NI-K2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7632NI-K2

  Giá : 6,290,000 VNĐ
  Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7608NI-K2/8P

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7608NI-K2/8P

  Giá : 6,590,000 VNĐ
  Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

  Giá : 6,590,000 VNĐ
  Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K2/P

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K2/P

  Giá : 6,990,000 VNĐ
  Trả góp : 14,226 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K1 (Alarm 8 in/ 4 out)

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-K1 (Alarm 8 in/ 4 out)

  Giá : 5,990,000 VNĐ
  Trả góp : 12,194 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-F2/S

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-F2/S

  Giá : 5,690,000 VNĐ
  Trả góp : 11,581 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-F1/S

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HUHI-F1/S

  Giá : 5,490,000 VNĐ
  Trả góp : 11,161 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

  Giá : 5,490,000 VNĐ
  Trả góp : 11,161 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-K2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-K2

  Giá : 7,190,000 VNĐ
  Trả góp : 14,645 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-K1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-K1

  Giá : 6,390,000 VNĐ
  Trả góp : 13,000 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-F2/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-F2/N

  Giá : 6,590,000 VNĐ
  Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-F1/N

  Giá : 5,790,000 VNĐ
  Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HQHI-F1/N

  Giá : 5,090,000 VNĐ
  Trả góp : 10,355 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Escort ESC-6816

  Đầu ghi hình Escort ESC-6816

  Giá : 5,474,000 VNĐ
  Trả góp : 11,129 VNĐ/ngày
Support Skype Support yahoo