• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype
Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

  Giá : 9,990,000 VNĐ
  Trả góp : 20,355 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  Giá : 32,990,000 VNĐ
  Trả góp : 67,226 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8 SATA

  Giá : 28,990,000 VNĐ
  Trả góp : 59,097 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  Giá : 27,990,000 VNĐ
  Trả góp : 57,032 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

  Giá : 38,990,000 VNĐ
  Trả góp : 79,484 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

  Giá : 33,990,000 VNĐ
  Trả góp : 69,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA

  Giá : 29,790,000 VNĐ
  Trả góp : 60,710 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-F8/N 8 kênh, 8SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-F8/N 8 kênh, 8SATA

  Giá : 27,290,000 VNĐ
  Trả góp : 55,613 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA

  Giá : 24,990,000 VNĐ
  Trả góp : 50,935 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  Giá : 16,890,000 VNĐ
  Trả góp : 34,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  Giá : 14,290,000 VNĐ
  Trả góp : 29,129 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  Giá : 12,990,000 VNĐ
  Trả góp : 26,452 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

  Giá : 19,990,000 VNĐ
  Trả góp : 40,742 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA

  Giá : 16,790,000 VNĐ
  Trả góp : 34,226 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HUHI-F4/N 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HUHI-F4/N 16 kênh, 4 SATA

  Giá : 17,990,000 VNĐ
  Trả góp : 36,645 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HUHI-F4/N 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HUHI-F4/N 8 kênh, 4 SATA

  Giá : 14,790,000 VNĐ
  Trả góp : 30,129 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HUHI-F4/N 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HUHI-F4/N 4 kênh, 4 SATA

  Giá : 13,890,000 VNĐ
  Trả góp : 28,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HQHI-F4/N 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HQHI-F4/N 16 kênh, 4 SATA

  Giá : 12,890,000 VNĐ
  Trả góp : 26,258 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HQHI-F4/N 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HQHI-F4/N 8 kênh, 4 SATA

  Giá : 10,690,000 VNĐ
  Trả góp : 21,774 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HQHI-F4/N 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HQHI-F4/N 4 kênh, 4 SATA

  Giá : 9,590,000 VNĐ
  Trả góp : 19,548 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HUHI-K2 (Alarm 16 in/ 4 out)

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HUHI-K2 (Alarm 16 in/ 4 out)

  Giá : 11,590,000 VNĐ
  Trả góp : 23,613 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HUHI-F2/S

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HUHI-F2/S

  Giá : 10,290,000 VNĐ
  Trả góp : 20,968 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Escort ESC-6832

  Đầu ghi hình Escort ESC-6832

  Giá : 23,966,000 VNĐ
  Trả góp : 48,839 VNĐ/ngày
Support Skype Support yahoo