• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype
Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7104HGHI-F1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7104HGHI-F1

  Giá : 1,590,000 VNĐ
  Trả góp : 3,226 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HGHI-F1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HGHI-F1

  Giá : 1,890,000 VNĐ
  Trả góp : 3,839 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7104HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7104HQHI-F1/N

  Giá : 1,990,000 VNĐ
  Trả góp : 4,032 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Escort ESC-6804

  Đầu ghi hình Escort ESC-6804

  Giá : 2,060,000 VNĐ
  Trả góp : 4,194 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-F1/N

  Giá : 2,590,000 VNĐ
  Trả góp : 5,258 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7108HGHI -F1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7108HGHI -F1

  Giá : 2,590,000 VNĐ
  Trả góp : 5,258 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7604NI-K1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7604NI-K1

  Giá : 2,790,000 VNĐ
  Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-K1 (Không hỗ trợ cổng Alarm)

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-K1 (Không hỗ trợ cổng Alarm)

  Giá : 2,790,000 VNĐ
  Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-K1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-K1

  Giá : 2,790,000 VNĐ
  Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HGHI-F1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HGHI-F1

  Giá : 2,890,000 VNĐ
  Trả góp : 5,871 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E1

  Giá : 2,990,000 VNĐ
  Trả góp : 6,065 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Escort ESC-P6804

  Đầu ghi hình Escort ESC-P6804

  Giá : 3,100,000 VNĐ
  Trả góp : 6,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Escort ESC-6808

  Đầu ghi hình Escort ESC-6808

  Giá : 3,100,000 VNĐ
  Trả góp : 6,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7108HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7108HQHI-F1/N

  Giá : 3,390,000 VNĐ
  Trả góp : 6,903 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-K1/P

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HQHI-K1/P

  Giá : 3,490,000 VNĐ
  Trả góp : 7,097 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E2

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-F1/S

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-F1/S

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-F1/N

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

  Giá : 3,790,000 VNĐ
  Trả góp : 7,710 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HGHI -F1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7116HGHI -F1

  Giá : 3,790,000 VNĐ
  Trả góp : 7,710 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-K1 (Alarm 4 in/ 1 out)

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7204HUHI-K1 (Alarm 4 in/ 1 out)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7208HQHI-K1

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HGHI-F1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HGHI-F1

  Giá : 4,290,000 VNĐ
  Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Escort ESC-P6808

  Đầu ghi hình Escort ESC-P6808

  Giá : 4,400,000 VNĐ
  Trả góp : 8,968 VNĐ/ngày
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 52 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo