• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype
Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7632NI-K2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7632NI-K2

  Giá : 6,290,000 VNĐ
  Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-K2/16P

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-K2/16P

  Giá : 8,590,000 VNĐ
  Trả góp : 17,484 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-K2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-K2

  Giá : 4,990,000 VNĐ
  Trả góp : 10,161 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E2

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616NI-E1

  Giá : 2,990,000 VNĐ
  Trả góp : 6,065 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7608NI-K2/8P

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7608NI-K2/8P

  Giá : 6,590,000 VNĐ
  Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7608NI-K2

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7608NI-K2

  Giá : 4,590,000 VNĐ
  Trả góp : 9,355 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7604NI-K1

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7604NI-K1

  Giá : 2,790,000 VNĐ
  Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

  Giá : 9,990,000 VNĐ
  Trả góp : 20,355 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

  Giá : 6,590,000 VNĐ
  Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

  Giá : 3,790,000 VNĐ
  Trả góp : 7,710 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7616HI-ST

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7616HI-ST

  Giá : 8,790,000 VNĐ
  Trả góp : 17,903 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  Giá : 32,990,000 VNĐ
  Trả góp : 67,226 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8 SATA

  Giá : 28,990,000 VNĐ
  Trả góp : 59,097 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  Giá : 27,990,000 VNĐ
  Trả góp : 57,032 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

  Giá : 38,990,000 VNĐ
  Trả góp : 79,484 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

  Giá : 33,990,000 VNĐ
  Trả góp : 69,290 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA

  Giá : 29,790,000 VNĐ
  Trả góp : 60,710 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-F8/N 8 kênh, 8SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8108HQHI-F8/N 8 kênh, 8SATA

  Giá : 27,290,000 VNĐ
  Trả góp : 55,613 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA

  Giá : 24,990,000 VNĐ
  Trả góp : 50,935 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  Giá : 16,890,000 VNĐ
  Trả góp : 34,419 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  Giá : 14,290,000 VNĐ
  Trả góp : 29,129 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  Giá : 12,990,000 VNĐ
  Trả góp : 26,452 VNĐ/ngày
 • Đầu ghi hình Hikvision DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình Hikvision DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

  Giá : 19,990,000 VNĐ
  Trả góp : 40,742 VNĐ/ngày
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 38 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo