• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype

Kỹ thuật số

Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%

Chọn theo nhóm

 • Camera Hikvision DS-2CD2420F-IW (2 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2420F-IW (2 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 2,090,000 VNĐ
  Trả góp : 4,258 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW (1MP, WIFI, PT)

  Camera Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW (1MP, WIFI, PT)

  Giá : 2,990,000 VNĐ
  Trả góp : 6,065 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2142FWD-I (4 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2142FWD-I (4 MP)

  Giá : 2,990,000 VNĐ
  Trả góp : 6,065 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2120F-IWS (2 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2120F-IWS (2 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 2,390,000 VNĐ
  Trả góp : 4,871 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2120F-IW (2 MP, WIFI)

  Camera Hikvision DS-2CD2120F-IW (2 MP, WIFI)

  Giá : 2,090,000 VNĐ
  Trả góp : 4,258 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2120F-I (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2120F-I (2 MP)

  Giá : 1,890,000 VNĐ
  Trả góp : 3,839 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2042WD-I (4 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2042WD-I (4 MP)

  Giá : 2,990,000 VNĐ
  Trả góp : 6,065 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2020F-IW (2 MP, WIFI)

  Camera Hikvision DS-2CD2020F-IW (2 MP, WIFI)

  Giá : 2,090,000 VNĐ
  Trả góp : 4,258 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2020F-I (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2020F-I (2 MP)

  Giá : 1,890,000 VNĐ
  Trả góp : 3,839 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1321-I (2MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1321-I (2MP)

  Giá : 1,290,000 VNĐ
  Trả góp : 2,613 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1221-I3 (2MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1221-I3 (2MP)

  Giá : 1,290,000 VNĐ
  Trả góp : 2,613 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1002D-I (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1002D-I (1 MP)

  Giá : 1,390,000 VNĐ
  Trả góp : 2,806 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1301-I (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1301-I (1 MP)

  Giá : 1,290,000 VNĐ
  Trả góp : 2,613 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1301D-I (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1301D-I (1 MP)

  Giá : 1,090,000 VNĐ
  Trả góp : 2,194 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1201-I5 (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1201-I5 (1 MP)

  Giá : 1,390,000 VNĐ
  Trả góp : 2,806 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1201D-I5 (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1201D-I5 (1 MP)

  Giá : 1,290,000 VNĐ
  Trả góp : 2,613 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1201-I3 (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1201-I3 (1 MP)

  Giá : 1,290,000 VNĐ
  Trả góp : 2,613 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD1201D-I3 (1 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD1201D-I3 (1 MP)

  Giá : 1,190,000 VNĐ
  Trả góp : 2,419 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3Z (HD-TVI 5M)

  Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3Z (HD-TVI 5M)

  Giá : 2,790,000 VNĐ
  Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT3Z (HD-TVI 5M)

  Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT3Z (HD-TVI 5M)

  Giá : 2,790,000 VNĐ
  Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT5 (HD-TVI 5M)

  Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT5 (HD-TVI 5M)

  Giá : 1,890,000 VNĐ
  Trả góp : 3,839 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3 (HD-TVI 5M)

  Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3 (HD-TVI 5M)

  Giá : 1,590,000 VNĐ
  Trả góp : 3,226 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT3 (HD-TVI 5M)

  Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT3 (HD-TVI 5M)

  Giá : 1,690,000 VNĐ
  Trả góp : 3,419 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CE56H1T-ITM (HD-TVI 5M)

  Camera Hikvision DS-2CE56H1T-ITM (HD-TVI 5M)

  Giá : 1,390,000 VNĐ
  Trả góp : 2,806 VNĐ/ngày
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 126 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo