• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype

Kỹ thuật số

Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%

Chọn theo nhóm

 • Camera Hikvision DS-2DE2204IW-DE3 (2MP, PTZ) ZOOM 4X 2.8~12mm

  Camera Hikvision DS-2DE2204IW-DE3 (2MP, PTZ) ZOOM 4X 2.8~12mm

  Giá : 4,790,000 VNĐ
  Trả góp : 9,742 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2F42FWD-IWS (4M, PT) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2F42FWD-IWS (4M, PT) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2F22FWD-IWS (2MP, PT) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2F22FWD-IWS (2MP, PT) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2355FWD-I (5 M / H265+)

  Camera Hikvision DS-2CD2355FWD-I (5 M / H265+)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2T55FWD-I8 (5M / H265+)

  Camera Hikvision DS-2CD2T55FWD-I8 (5M / H265+)

  Giá : 4,590,000 VNĐ
  Trả góp : 9,355 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2155FWD-IS (5 M / H265+) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2155FWD-IS (5 M / H265+) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2155FWD-I (5 M / H265+)

  Camera Hikvision DS-2CD2155FWD-I (5 M / H265+)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2055FWD-I (5 M / H265+)

  Camera Hikvision DS-2CD2055FWD-I (5 M / H265+)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2325FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Camera Hikvision DS-2CD2325FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2325FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Camera Hikvision DS-2CD2325FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I8 (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Camera Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I8 (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2125FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Camera Hikvision DS-2CD2125FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2025FHWD-I (2M / H265+) 50fps/60fps

  Camera Hikvision DS-2CD2025FHWD-I (2M / H265+) 50fps/60fps

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2720F-IZS (2 MP) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2720F-IZS (2 MP) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 4,990,000 VNĐ
  Trả góp : 10,161 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2720F-IZ (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2720F-IZ (2 MP)

  Giá : 4,790,000 VNĐ
  Trả góp : 9,742 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2720F-IS (2 MP) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2720F-IS (2 MP) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 4,290,000 VNĐ
  Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2720F-I (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2720F-I (2 MP)

  Giá : 4,190,000 VNĐ
  Trả góp : 8,516 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2620F-IZS (2 MP) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2620F-IZS (2 MP) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 4,990,000 VNĐ
  Trả góp : 10,161 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2620F-IZ (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2620F-IZ (2 MP)

  Giá : 4,690,000 VNĐ
  Trả góp : 9,548 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2620F-I (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2620F-I (2 MP)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2442FWD-IW (4 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)

  Camera Hikvision DS-2CD2442FWD-IW (4 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)

  Giá : 3,490,000 VNĐ
  Trả góp : 7,097 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2342WD-I (4 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2342WD-I (4 MP)

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2322WD-I (2 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2322WD-I (2 MP)

  Giá : 3,090,000 VNĐ
  Trả góp : 6,290 VNĐ/ngày
 • Camera Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 (4 MP)

  Camera Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 (4 MP)

  Giá : 4,190,000 VNĐ
  Trả góp : 8,516 VNĐ/ngày
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 47 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo