• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy làm mát Daikio DKA-15000A

Máy làm mát Daikio DKA-15000A

Máy làm mát Daikio DKA-15000A

Giá : 14,590,000 VNĐ
Trả góp : 29,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Giá : 9,990,000 VNĐ
Trả góp : 20,355 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Giá : 6,790,000 VNĐ
Trả góp : 13,839 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Giá : 6,290,000 VNĐ
Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Giá : 6,090,000 VNĐ
Trả góp : 12,387 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Giá : 5,190,000 VNĐ
Trả góp : 10,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Giá : 4,290,000 VNĐ
Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Giá : 7,890,000 VNĐ
Trả góp : 16,065 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Giá : 4,490,000 VNĐ
Trả góp : 9,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-00800A

Máy làm mát Daikio DKA-00800A

Máy làm mát Daikio DKA-00800A

Giá : 2,690,000 VNĐ
Trả góp : 5,484 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-18000TN

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-18000TN

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-18000TN

Giá : 14,990,000 VNĐ
Trả góp : 30,548 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-30000TX

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-30000TX

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-30000TX

Giá : 28,590,000 VNĐ
Trả góp : 58,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Giá : 6,290,000 VNĐ
Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-10000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-10000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-10000A

Giá : 11,590,000 VNĐ
Trả góp : 23,613 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-9000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-9000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-9000A

Giá : 10,990,000 VNĐ
Trả góp : 22,387 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-602

Máy làm mát không khí FUJIE AC-602

Máy làm mát không khí FUJIE AC-602

Giá : 4,790,000 VNĐ
Trả góp : 9,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-2802

Máy làm mát không khí FUJIE AC-2802

Máy làm mát không khí FUJIE AC-2802

Giá : 4,290,000 VNĐ
Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 40 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo