• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Giá : 4,290,000 VNĐ
Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Giá : 4,490,000 VNĐ
Trả góp : 9,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-602

Máy làm mát không khí FUJIE AC-602

Máy làm mát không khí FUJIE AC-602

Giá : 4,790,000 VNĐ
Trả góp : 9,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-2802

Máy làm mát không khí FUJIE AC-2802

Máy làm mát không khí FUJIE AC-2802

Giá : 4,290,000 VNĐ
Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-11DB

Máy làm mát không khí FUJIE AC-11DB

Máy làm mát không khí FUJIE AC-11DB

Giá : 4,290,000 VNĐ
Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-601 Orange

Máy làm mát không khí FUJIE AC-601 Orange

Máy làm mát không khí FUJIE AC-601 Orange

Giá : 3,690,000 VNĐ
Trả góp : 7,516 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-40C

Máy làm mát không khí FUJIE AC-40C

Máy làm mát không khí FUJIE AC-40C

Giá : 4,690,000 VNĐ
Trả góp : 9,548 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí FUJIE AC-40B

Máy làm mát không khí FUJIE AC-40B

Máy làm mát không khí FUJIE AC-40B

Giá : 4,490,000 VNĐ
Trả góp : 9,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FUJIE - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí Cello Dura Cool +

Máy làm mát không khí Cello Dura Cool +

Máy làm mát không khí Cello Dura Cool +

Giá : 4,990,000 VNĐ
Trả góp : 10,161 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Cello - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí Cello Tower 25+

Máy làm mát không khí Cello Tower 25+

Máy làm mát không khí Cello Tower 25+

Giá : 4,790,000 VNĐ
Trả góp : 9,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Cello - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí Cello Tower 15

Máy làm mát không khí Cello Tower 15

Máy làm mát không khí Cello Tower 15

Giá : 3,590,000 VNĐ
Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Cello - Bảo hành: 24 tháng
 
 
Máy làm mát không khí Cello Trendy 30+

Máy làm mát không khí Cello Trendy 30+

Máy làm mát không khí Cello Trendy 30+

Giá : 4,590,000 VNĐ
Trả góp : 9,355 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Cello - Bảo hành: 24 tháng
Support Skype Support yahoo