• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Giá : 6,790,000 VNĐ
Trả góp : 13,839 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Giá : 6,290,000 VNĐ
Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Giá : 6,090,000 VNĐ
Trả góp : 12,387 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Giá : 5,190,000 VNĐ
Trả góp : 10,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Giá : 7,890,000 VNĐ
Trả góp : 16,065 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Giá : 6,290,000 VNĐ
Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát không khí Cello Marvel+

Máy làm mát không khí Cello Marvel+

Máy làm mát không khí Cello Marvel+

Giá : 7,590,000 VNĐ
Trả góp : 15,452 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Cello - Bảo hành: 24 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-05000C

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-05000C

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-05000C

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000A

Giá : 6,590,000 VNĐ
Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-04500D

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-04500D

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-04500D

Giá : 5,990,000 VNĐ
Trả góp : 12,194 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000B

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000B

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000B

Giá : 6,990,000 VNĐ
Trả góp : 14,226 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Support Skype Support yahoo