• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy làm mát Daikio DKA-15000A

Máy làm mát Daikio DKA-15000A

Máy làm mát Daikio DKA-15000A

Giá : 14,590,000 VNĐ
Trả góp : 29,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Máy làm mát Daikio DKA-07000A

Giá : 9,990,000 VNĐ
Trả góp : 20,355 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Máy làm mát Daikio DKA-06000B

Giá : 6,790,000 VNĐ
Trả góp : 13,839 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát Daikio DKA-06000A

Giá : 6,290,000 VNĐ
Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Máy làm mát Daikio DKA-05500A

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát Daikio DKA-05000D

Giá : 6,090,000 VNĐ
Trả góp : 12,387 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Máy làm mát Daikio DKA-04500C

Giá : 5,190,000 VNĐ
Trả góp : 10,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Máy làm mát Daikio DKA-04000A

Giá : 4,290,000 VNĐ
Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Máy làm mát Daikio DKA-03500B

Giá : 7,890,000 VNĐ
Trả góp : 16,065 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Máy làm mát Daikio DKA-01500B

Giá : 4,490,000 VNĐ
Trả góp : 9,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát Daikio DKA-00800A

Máy làm mát Daikio DKA-00800A

Máy làm mát Daikio DKA-00800A

Giá : 2,690,000 VNĐ
Trả góp : 5,484 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-18000TN

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-18000TN

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-18000TN

Giá : 14,990,000 VNĐ
Trả góp : 30,548 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-30000TX

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-30000TX

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-30000TX

Giá : 28,590,000 VNĐ
Trả góp : 58,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Máy làm mát Daikio DKA-02500B

Giá : 6,290,000 VNĐ
Trả góp : 12,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-10000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-10000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-10000A

Giá : 11,590,000 VNĐ
Trả góp : 23,613 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-9000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-9000A

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DK-9000A

Giá : 10,990,000 VNĐ
Trả góp : 22,387 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-05000C

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-05000C

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA-05000C

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000B

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000B

Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikio DKA 05000B

Giá : 6,990,000 VNĐ
Trả góp : 14,226 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Daikio - Bảo hành: 12 tháng
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 7 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo