• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1900C

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1900C

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1900C

Giá : 2,490,000 VNĐ
Trả góp : 5,065 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Fujie - Bảo hành: 24 tháng
Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1900E

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1900E

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1900E

Giá : 1,990,000 VNĐ
Trả góp : 4,032 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Fujie - Bảo hành: 24 tháng
Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1850C

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1850C

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD1850C

Giá : 2,390,000 VNĐ
Trả góp : 4,871 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Fujie - Bảo hành: 24 tháng
Cây nước nóng lạnh Fujie WD1105E

Cây nước nóng lạnh Fujie WD1105E

Cây nước nóng lạnh Fujie WD1105E

Giá : 1,190,000 VNĐ
Trả góp : 2,419 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Fujie - Bảo hành: 24 tháng
Cây nước nóng lạnh FujiE WD3000E

Cây nước nóng lạnh FujiE WD3000E

Cây nước nóng lạnh FujiE WD3000E

Giá : 2,890,000 VNĐ
Trả góp : 5,871 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FujiE - Bảo hành: 12 tháng
Cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20C

Cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20C

Cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20C

Giá : 2,590,000 VNĐ
Trả góp : 5,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FujiE - Bảo hành: 12 tháng
Cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20E

Cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20E

Cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20E

Giá : 2,090,000 VNĐ
Trả góp : 4,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: FujiE - Bảo hành: 12 tháng
 
 
Support Skype Support yahoo