• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18VKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18VKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18VKH-8

Giá : 21,890,000 VNĐ
Trả góp : 44,613 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 12 tháng
Máy Lạnh PANASONIC 2HP CU/CS-N18TKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 2HP CU/CS-N18TKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 2HP CU/CS-N18TKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: * Bảo hành 12 tháng | * Máy nén 7 năm
Máy Lạnh PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: * Bảo hành 12 tháng | * Máy nén 7 năm
Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12SKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12SKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12SKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: * Bảo hành 12 tháng | * Máy nén 7 năm
Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-PU9TKH

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-PU9TKH

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-PU9TKH

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8

Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-U12SKH-8

MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-U12SKH-8

MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-U12SKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
Máy Lạnh PANASONIC 1.5 HP CU/CS-PU12TKH-8 inverter

Máy Lạnh PANASONIC 1.5 HP CU/CS-PU12TKH-8 inverter

Máy Lạnh PANASONIC 1.5 HP CU/CS-PU12TKH-8 inverter

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: * Bảo hành 12 tháng | * Máy nén 7 năm
Máy lạnh Panasonic CU-CS-S18RKH-8 Inverter

Máy lạnh Panasonic CU-CS-S18RKH-8 Inverter

Máy lạnh Panasonic CU-CS-S18RKH-8 Inverter

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh Panasonic CU-CS-S12RKH-8(1.5HP Inverter)

Máy lạnh Panasonic CU-CS-S12RKH-8(1.5HP Inverter)

Máy lạnh Panasonic CU-CS-S12RKH-8(1.5HP Inverter)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh Panasonic CU-CS-YC9RKH-8

Máy lạnh Panasonic CU-CS-YC9RKH-8

Máy lạnh Panasonic CU-CS-YC9RKH-8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
Máy lạnh Panasonic CU-CS-S9RKH-8 Inverter

Máy lạnh Panasonic CU-CS-S9RKH-8 Inverter

Máy lạnh Panasonic CU-CS-S9RKH-8 Inverter

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Panasonic - Bảo hành: 1 năm
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 21 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo