• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy lạnh Sanyo SAP-KC18AMS (2HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC18AMS (2HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC18AMS (2HP)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh Sanyo SAP-KC12BGES8 (1.5HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC12BGES8 (1.5HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC12BGES8 (1.5HP)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh Sanyo SAP-KC9BGES8(1HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC9BGES8(1HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC9BGES8(1HP)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh Sanyo SAP-KCRV12AG (1.5HP-inverter)

Máy lạnh Sanyo SAP-KCRV12AG (1.5HP-inverter)

Máy lạnh Sanyo SAP-KCRV12AG (1.5HP-inverter)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh Sanyo SAP-KCRV9AG (1HP-inverter)

Máy lạnh Sanyo SAP-KCRV9AG (1HP-inverter)

Máy lạnh Sanyo SAP-KCRV9AG (1HP-inverter)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh Sanyo SAP-KC12AGS(1.5HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC12AGS(1.5HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC12AGS(1.5HP)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
Máy lạnh Sanyo SAP-KC9AGS(1HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC9AGS(1HP)

Máy lạnh Sanyo SAP-KC9AGS(1HP)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Sanyo - Bảo hành: 2 năm
 
 
Support Skype Support yahoo