• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy nước nóng Ferroli QQ EVO 30L M

Máy nước nóng Ferroli QQ EVO 30L M

Máy nước nóng Ferroli QQ EVO 30L M

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành: 24 tháng | BH Bồn chứa nước nóng: 7 năm
Máy nước nóng Ferroli DIVO SDP 4.5S

Máy nước nóng Ferroli DIVO SDP 4.5S

Máy nước nóng Ferroli DIVO SDP 4.5S

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành linh kiện: 24 tháng | Bảo hành bình chứa: 96 tháng
Máy nước nóng Ferroli VERDI 30L SE

Máy nước nóng Ferroli VERDI 30L SE

Máy nước nóng Ferroli VERDI 30L SE

Giá : 3,690,000 VNĐ
Trả góp : 7,516 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: 96 tháng bình chứa
Máy nước nóng Ferroli VERDI 20L AE

Máy nước nóng Ferroli VERDI 20L AE

Máy nước nóng Ferroli VERDI 20L AE

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành linh kiện: 24 tháng | Bảo hành bình chứa: 96 tháng
Máy nước nóng Ferroli DIVO SSP 4.5S

Máy nước nóng Ferroli DIVO SSP 4.5S

Máy nước nóng Ferroli DIVO SSP 4.5S

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành linh kiện: 24 tháng | Bảo hành ruột bình: 60 tháng
Máy nước nóng Ferroli QQ EVO 20L TE

Máy nước nóng Ferroli QQ EVO 20L TE

Máy nước nóng Ferroli QQ EVO 20L TE

Giá : 2,890,000 VNĐ
Trả góp : 5,871 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành linh kiện: 24 tháng | Bảo hành bình chứa: 96 tháng
Máy nước nóng Ferroli divo SDK 4.5S

Máy nước nóng Ferroli divo SDK 4.5S

Máy nước nóng Ferroli divo SDK 4.5S

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành linh kiện: 24 tháng | Bảo hành ruột bình: 60 tháng
Máy nước nóng Ferroli divo SSN 4.5S

Máy nước nóng Ferroli divo SSN 4.5S

Máy nước nóng Ferroli divo SSN 4.5S

Giá : 2,790,000 VNĐ
Trả góp : 5,677 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Ferroli - Bảo hành: Bảo hành linh kiện: 24 tháng | Bảo hành ruột bình: 60 tháng
 
Support Skype Support yahoo