• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Bồn Nước Đại Thành V500 Ngang - SUS 316

Bồn Nước Đại Thành V500 Ngang - SUS 316

Bồn Nước Đại Thành V500 Ngang - SUS 316

Giá : 2,950,000 VNĐ
Trả góp : 6,000 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành - Bảo hành: 15 năm
Bồn nước Đại Thành V500 Đứng - SUS 316

Bồn nước Đại Thành V500 Đứng - SUS 316

Bồn nước Đại Thành V500 Đứng - SUS 316

Giá : 2,800,000 VNĐ
5,677 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 15 năm
BỒN NƯỚC INOX 4000L NGANG

BỒN NƯỚC INOX 4000L NGANG

BỒN NƯỚC INOX 4000L NGANG

Giá : 1,430,000 VNĐ
Trả góp : 2,903 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 700l ngang

Bồn nước inox 700l ngang

Bồn nước inox 700l ngang

Giá : 2,840,000 VNĐ
5,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 500l ngang

Bồn nước inox 500l ngang

Bồn nước inox 500l ngang

Giá : 2,400,000 VNĐ
4,871 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 310l ngang

Bồn nước inox 310l ngang

Bồn nước inox 310l ngang

Giá : 1,980,000 VNĐ
4,032 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 700l đứng

Bồn nước inox 700l đứng

Bồn nước inox 700l đứng

Giá : 2,590,000 VNĐ
5,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 500l đứng

Bồn nước inox 500l đứng

Bồn nước inox 500l đứng

Giá : 2,190,000 VNĐ
4,452 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 310l đứng

Bồn nước inox 310l đứng

Bồn nước inox 310l đứng

Giá : 1,790,000 VNĐ
3,645 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Support Skype Support yahoo