• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Bồn Nước Đại Thành V1000 Ngang - SUS 316

Bồn Nước Đại Thành V1000 Ngang - SUS 316

Bồn Nước Đại Thành V1000 Ngang - SUS 316

Giá : 4,780,000 VNĐ
Trả góp : 9,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành - Bảo hành: 15 năm
Bồn Nước Đại Thành V700 Ngang - SUS 316

Bồn Nước Đại Thành V700 Ngang - SUS 316

Bồn Nước Đại Thành V700 Ngang - SUS 316

Giá : 3,610,000 VNĐ
Trả góp : 7,355 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành - Bảo hành: 15 năm
Bồn nước Đại Thành V700 Đứng - SUS 316

Bồn nước Đại Thành V700 Đứng - SUS 316

Bồn nước Đại Thành V700 Đứng - SUS 316

Giá : 3,460,000 VNĐ
Trả góp : 7,032 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành - Bảo hành: 15 năm
BỒN NƯỚC INOX 1200L NGANG

BỒN NƯỚC INOX 1200L NGANG

BỒN NƯỚC INOX 1200L NGANG

Giá : 4,490,000 VNĐ
Trả góp : 9,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 1000l ngang

Bồn nước inox 1000l ngang

Bồn nước inox 1000l ngang

Giá : 3,770,000 VNĐ
Trả góp : 7,677 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 1300l đứng

Bồn nước inox 1300l đứng

Bồn nước inox 1300l đứng

Giá : 4,490,000 VNĐ
Trả góp : 9,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 1200l đứng

Bồn nước inox 1200l đứng

Bồn nước inox 1200l đứng

Giá : 4,190,000 VNĐ
Trả góp : 8,516 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Bồn nước inox 1000l đứng

Bồn nước inox 1000l đứng

Bồn nước inox 1000l đứng

Giá : 3,490,000 VNĐ
Trả góp : 7,097 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Đại Thành - Bảo hành: 10 năm
Support Skype Support yahoo