• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Máy Ozone công nghiệp Next LX06

Máy Ozone công nghiệp Next LX06

Máy Ozone công nghiệp Next LX06

Giá : 23,190,000 VNĐ
Trả góp : 47,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Next Ozone - Bảo hành: 24 tháng
Máy Ozone công nghiệp Next LX02

Máy Ozone công nghiệp Next LX02

Máy Ozone công nghiệp Next LX02

Giá : 11,090,000 VNĐ
Trả góp : 22,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Next Ozone - Bảo hành: 24 tháng
Máy Ozone công nghiệp Next Plus 10

Máy Ozone công nghiệp Next Plus 10

Máy Ozone công nghiệp Next Plus 10

Giá : 20,790,000 VNĐ
Trả góp : 42,355 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Next Ozone - Bảo hành: 24 tháng
Máy Ozone công nghiệp Next Plus 5

Máy Ozone công nghiệp Next Plus 5

Máy Ozone công nghiệp Next Plus 5

Giá : 11,390,000 VNĐ
Trả góp : 23,194 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Next Ozone - Bảo hành: 24 tháng
Máy Ozone công nghiệp Next Plus 4

Máy Ozone công nghiệp Next Plus 4

Máy Ozone công nghiệp Next Plus 4

Giá : 9,490,000 VNĐ
Trả góp : 19,323 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Next Ozone - Bảo hành: 24 tháng
Support Skype Support yahoo