• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Banner 1
Máy phát điện Hyundai DHY 28KSE (25-28KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 28KSE (25-28KVA)

Giá: 253,990,000 VNĐ
Trả góp : 517,806 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 22KSE (20-22KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 22KSE (20-22KVA)

Giá: 230,990,000 VNĐ
Trả góp : 470,903 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 16KSE (15-17KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 16KSE (15-17KVA)

Giá: 208,590,000 VNĐ
Trả góp : 425,226 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEm (25-27.5KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEm (25-27.5KW)

Giá: 234,590,000 VNĐ
Trả góp : 478,258 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEm (20-22KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEm (20-22KW)

Giá: 224,390,000 VNĐ
Trả góp : 457,452 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Giá: 203,990,000 VNĐ
Trả góp : 415,871 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Giá: 186,490,000 VNĐ
Trả góp : 380,194 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 12500SE (10-11KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 12500SE (10-11KW)

Giá: 98,990,000 VNĐ
Trả góp : 201,806 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 12500LE-3 (10-11KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 12500LE-3 (10-11KW)

Giá: 89,090,000 VNĐ
Trả góp : 181,613 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 12500LE (10-11KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 12500LE (10-11KW)

Giá: 87,990,000 VNĐ
Trả góp : 179,355 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 44 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo