• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Banner 1
Máy phát điện Hyundai DHY 28KSE (25-28KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 28KSE (25-28KVA)

Giá: 259,790,000 VNĐ
Trả góp : 529,613 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 22KSE (20-22KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 22KSE (20-22KVA)

Giá: 236,590,000 VNĐ
Trả góp : 482,323 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 16KSE (15-17KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 16KSE (15-17KVA)

Giá: 210,990,000 VNĐ
Trả góp : 430,129 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 14KSE (13-14KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 14KSE (13-14KVA)

Giá: 202,990,000 VNĐ
Trả góp : 413,806 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 11KSE (10-11KVA)

Máy phát điện Hyundai DHY 11KSE (10-11KVA)

Giá: 199,790,000 VNĐ
Trả góp : 407,290 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEm (25-27.5KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEm (25-27.5KW)

Giá: 241,990,000 VNĐ
Trả góp : 493,323 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEm (20-22KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEm (20-22KW)

Giá: 229,790,000 VNĐ
Trả góp : 468,452 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Giá: 211,990,000 VNĐ
Trả góp : 432,161 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Giá: 199,990,000 VNĐ
Trả góp : 407,710 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Máy phát điện Hyundai DHY 11KSEm (10-11KW)

Máy phát điện Hyundai DHY 11KSEm (10-11KW)

Giá: 193,590,000 VNĐ
Trả góp : 394,645 VNĐ/ngày
Hãng Hyundai
Bảo hành 12 tháng
Đang tải dữ liệu , bạn vui lòng chờ trong giây lát...Xem thêm sản phẩm (còn 38 sản phẩm)
Support Skype Support yahoo