• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype

Văn phòng

Chọn theo nhóm

 • Máy hủy giấy Silicon PS-650C

  Máy hủy giấy Silicon PS-650C

  Giá : 4,090,000 VNĐ
  Trả góp : 8,323 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Silicon PS-915LCD

  Máy hủy giấy Silicon PS-915LCD

  Giá : 4,590,000 VNĐ
  Trả góp : 9,355 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Silicon PS-910LCD

  Máy hủy giấy Silicon PS-910LCD

  Giá : 4,390,000 VNĐ
  Trả góp : 8,935 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Silicon PS-630C

  Máy hủy giấy Silicon PS-630C

  Giá : 4,090,000 VNĐ
  Trả góp : 8,323 VNĐ/ngày
 • Màn chiếu điện Electric Dalite (120” x 120”)

  Màn chiếu điện Electric Dalite (120” x 120”)

  Giá : 3,590,000 VNĐ
  Trả góp : 7,290 VNĐ/ngày
 • Màn chiếu điện Electric Dalite (120” x 90”)

  Màn chiếu điện Electric Dalite (120” x 90”)

  Giá : 3,090,000 VNĐ
  Trả góp : 6,290 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Magitech DM-220C

  Máy hủy giấy Magitech DM-220C

  Giá : 4,690,000 VNĐ
  Trả góp : 9,548 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Magitech DM-120M

  Máy hủy giấy Magitech DM-120M

  Giá : 3,790,000 VNĐ
  Trả góp : 7,710 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Magitech DM-120C

  Máy hủy giấy Magitech DM-120C

  Giá : 3,390,000 VNĐ
  Trả góp : 6,903 VNĐ/ngày
 • Máy huỷ giấy BINGO C30

  Máy huỷ giấy BINGO C30

  Giá : 4,290,000 VNĐ
  Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy LBA H-8CD

  Máy hủy giấy LBA H-8CD

  Giá : 4,590,000 VNĐ
  Trả góp : 9,355 VNĐ/ngày
 • Máy hủy giấy Ziba HC-38

  Máy hủy giấy Ziba HC-38

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • In Laser LBP-2900 (In trắng đen)

  In Laser LBP-2900 (In trắng đen)

  Giá : 3,290,000 VNĐ
  Trả góp : 6,677 VNĐ/ngày
 • Máy Fax giấy thường Brother 1020e

  Máy Fax giấy thường Brother 1020e

  Giá : 3,190,000 VNĐ
  Trả góp : 6,484 VNĐ/ngày
Support Skype Support yahoo