• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Tủ đông Sanaky VH-2299A3 Inverter ( 175 lít )

Tủ đông Sanaky VH-2299A3 Inverter ( 175 lít )

Tủ đông Sanaky VH-2299A3 Inverter ( 175 lít )

Giá : 6,590,000 VNĐ
Trả góp : 13,419 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Sanaky VH-4099A1

Tủ đông Sanaky VH-4099A1

Tủ đông Sanaky VH-4099A1

Giá : 7,090,000 VNĐ
Trả góp : 14,452 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 24 tháng
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ đông Sanaky VH-365A2

Tủ đông Sanaky VH-365A2

Tủ đông Sanaky VH-365A2

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

Giá : 5,290,000 VNĐ
Trả góp : 10,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Alaska BCD-4568N

Tủ đông Alaska BCD-4568N

Tủ đông Alaska BCD-4568N

Giá : 7,490,000 VNĐ
Trả góp : 15,258 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Alaska BCD-4568C

Tủ đông Alaska BCD-4568C

Tủ đông Alaska BCD-4568C

Giá : 7,890,000 VNĐ
Trả góp : 16,065 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Alaska - Bảo hành: 24 tháng
TỦ ĐÔNG SANAKY 280 LÍT VH-2899A3

TỦ ĐÔNG SANAKY 280 LÍT VH-2899A3

TỦ ĐÔNG SANAKY 280 LÍT VH-2899A3

Giá : 7,190,000 VNĐ
Trả góp : 14,645 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: SANAKY - Bảo hành: 1 năm
Tủ đông Alaska BCD-3567N

Tủ đông Alaska BCD-3567N

Tủ đông Alaska BCD-3567N

Giá : 6,390,000 VNĐ
Trả góp : 13,000 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Alaska - Bảo hành: 1 năm
 
 
 
 
Tủ đông Sanaky VH-2899A1

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

Giá : 6,390,000 VNĐ
Trả góp : 13,000 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 24 tháng
Support Skype Support yahoo