• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
TỦ LẠNH HITACHI584 LÍT R-M700AGPGV4X ( INVERTER )

TỦ LẠNH HITACHI584 LÍT R-M700AGPGV4X ( INVERTER )

TỦ LẠNH HITACHI584 LÍT R-M700AGPGV4X ( INVERTER )

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 12 tháng
TỦ LẠNH HITACHI 455 LÍT R-WB545PGV2 ( INVERTER)

TỦ LẠNH HITACHI 455 LÍT R-WB545PGV2 ( INVERTER)

TỦ LẠNH HITACHI 455 LÍT R-WB545PGV2 ( INVERTER)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 12 tháng
TỦ LẠNH HITACHI 203 LÍT R-H200PGV4 (SLS)

TỦ LẠNH HITACHI 203 LÍT R-H200PGV4 (SLS)

TỦ LẠNH HITACHI 203 LÍT R-H200PGV4 (SLS)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GS)

TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GS)

TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GS)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)

TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)

TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X

TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X

TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-W660PGV3

TỦ LẠNH HITACHI R-W660PGV3

TỦ LẠNH HITACHI R-W660PGV3

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2

TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2

TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3

TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3

TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: HITACHI - Bảo hành: 1 năm
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hatachi - Bảo hành: 1 năm
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW)

Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW)

Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1 (SLS)

Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1 (SLS)

Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1 (SLS)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1 (SLS)

Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1 (SLS)

Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1 (SLS)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
TỦ LẠNH HITACHI R-W660FPGV3X

TỦ LẠNH HITACHI R-W660FPGV3X

TỦ LẠNH HITACHI R-W660FPGV3X

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: HITACHI - Bảo hành: 12 tháng
Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1(225L) (MWH)

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1(225L) (MWH)

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1(225L) (MWH)

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành: 1 năm
Tủ lạnh Hitachi T190EG1

Tủ lạnh Hitachi T190EG1

Tủ lạnh Hitachi T190EG1

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành:
Tủ lạnh Hitachi Z16AGV7

Tủ lạnh Hitachi Z16AGV7

Tủ lạnh Hitachi Z16AGV7

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Hitachi - Bảo hành:
 
Support Skype Support yahoo