• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
TỦ LẠNH SAMSUNG 660 LÍT SBS RS64R5101SL

TỦ LẠNH SAMSUNG 660 LÍT SBS RS64R5101SL

TỦ LẠNH SAMSUNG 660 LÍT SBS RS64R5101SL

Giá : 34,890,000 VNĐ
Trả góp : 71,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 12 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 680 LÍT SBS RS62R5001M9

TỦ LẠNH SAMSUNG 680 LÍT SBS RS62R5001M9

TỦ LẠNH SAMSUNG 680 LÍT SBS RS62R5001M9

Giá : 20,890,000 VNĐ
Trả góp : 42,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 12 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 650 LÍT SBS RS65R5691B4

TỦ LẠNH SAMSUNG 650 LÍT SBS RS65R5691B4

TỦ LẠNH SAMSUNG 650 LÍT SBS RS65R5691B4

Giá : 46,890,000 VNĐ
Trả góp : 95,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 12 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 208 LÍT RT19M300BGS

TỦ LẠNH SAMSUNG 208 LÍT RT19M300BGS

TỦ LẠNH SAMSUNG 208 LÍT RT19M300BGS

Giá : 5,790,000 VNĐ
Trả góp : 11,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 276 LÍT RB27N4010DX

TỦ LẠNH SAMSUNG 276 LÍT RB27N4010DX

TỦ LẠNH SAMSUNG 276 LÍT RB27N4010DX

Giá : 10,490,000 VNĐ
Trả góp : 21,355 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 680 LÍT RS62R50014G

TỦ LẠNH SAMSUNG 680 LÍT RS62R50014G

TỦ LẠNH SAMSUNG 680 LÍT RS62R50014G

Giá : 35,190,000 VNĐ
Trả góp : 71,742 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 307 LÍT RB30N4170DX

TỦ LẠNH SAMSUNG 307 LÍT RB30N4170DX

TỦ LẠNH SAMSUNG 307 LÍT RB30N4170DX

Giá : 13,090,000 VNĐ
Trả góp : 26,677 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 660 LÍT RS64R53012C

TỦ LẠNH SAMSUNG 660 LÍT RS64R53012C

TỦ LẠNH SAMSUNG 660 LÍT RS64R53012C

Giá : 41,990,000 VNĐ
Trả góp : 85,581 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 236 Lít RT22M4033S8

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 236 Lít RT22M4033S8

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 236 Lít RT22M4033S8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033UT/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033UT/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033UT/SV

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 319 LÍT RT32K5932S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG 319 LÍT RT32K5932S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG 319 LÍT RT32K5932S8/SV

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1

TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1

TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
 
TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033S8/SV

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
Support Skype Support yahoo