• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033S8/SV

Giá : 8,690,000 VNĐ
Trả góp : 17,710 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 208 LÍT RT19M300BGS

TỦ LẠNH SAMSUNG 208 LÍT RT19M300BGS

TỦ LẠNH SAMSUNG 208 LÍT RT19M300BGS

Giá : 5,890,000 VNĐ
Trả góp : 12,000 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033UT/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033UT/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 256 LÍT RT25M4033UT/SV

Giá : 8,790,000 VNĐ
Trả góp : 17,903 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG 319 LÍT RT32K5932S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG 319 LÍT RT32K5932S8/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG 319 LÍT RT32K5932S8/SV

Giá : 11,990,000 VNĐ
Trả góp : 24,419 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 236 Lít RT22M4033S8

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 236 Lít RT22M4033S8

TỦ LẠNH SAMSUNG INVERTER 236 Lít RT22M4033S8

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1

TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1

TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1

Giá : Call
Trả góp : Call
Nhà sản xuất: Samsung - Bảo hành: 24 tháng
 
 
 
Support Skype Support yahoo