• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype
Tủ mát Sanaky VH-409K

Tủ mát Sanaky VH-409K

Tủ mát Sanaky VH-409K

Giá : 10,290,000 VNĐ
20,968 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ mát Sanaky VH-308W3

Tủ mát Sanaky VH-308W3

Tủ mát Sanaky VH-308W3

Giá : 9,390,000 VNĐ
Trả góp : 19,129 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ mát Sanaky VH-408W

Tủ mát Sanaky VH-408W

Tủ mát Sanaky VH-408W

Giá : 10,190,000 VNĐ
Trả góp : 20,774 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ mát Sanaky VH-308K3

Tủ mát Sanaky VH-308K3

Tủ mát Sanaky VH-308K3

Giá : 9,090,000 VNĐ
Trả góp : 18,516 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ mát Sanaky VH-1009HP

Tủ mát Sanaky VH-1009HP

Tủ mát Sanaky VH-1009HP

Giá : 23,590,000 VNĐ
Trả góp : 48,065 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ mát Sanaky VH-409W

Tủ mát Sanaky VH-409W

Tủ mát Sanaky VH-409W

Giá : 10,290,000 VNĐ
Trả góp : 20,968 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
Tủ mát Sanaky VH-408K3

Tủ mát Sanaky VH-408K3

Tủ mát Sanaky VH-408K3

Giá : 11,190,000 VNĐ
Trả góp : 22,806 VNĐ/ngày
Nhà sản xuất: Sanaky - Bảo hành: 12 tháng
 
 
Support Skype Support yahoo